Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

ελαιογραφία.....60χ80
ελαιογραφία,60χ80
ελαιογραφία....40χ50
ελαιογραφία.....50χ60
ελαιογραφία......50χ60
ελαιογραφία......40χ60
ελαιγραφία.....50χ60
ελαιογραφία.......50χ60
ελαιογραφία......50χ60

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

ελαιογραφία....50χ70

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ελαιογραφία....40χ50
ελαιογραφία.....50χ60
ελαιογραφία......40χ60
ελαιογραφία.....40χ60
ελαιογραφία.....50χ70
ελαιογραφία....40χ50
ελαιογραφία......50χ60

ελαιογραφία......40χ50
ελαιογραφία....40χ50
ελαιογραφία.....50χ60
ελαιογραφία.....50χ60
ελαιογραφία......40χ60
ελαιογραφία......40χ50
ελαιογραφία........50χ60

ελαιογραφία,60χ80

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

ελαιογραφία,50χ70
ελαιγραφία,60χ80
ελαιογραφία,50χ60
ελαιογραφία,35χ50
ελαιογραφία,40χ50

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ελαιογραφία......40χ50